← Back

Polska Giełda Pracy

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.

ul. Poznańska 29 20-731 Lublin Mobile: (+48) 518 301 923 Tel./fax (+48) 81 743 84 00 e-mail : internship@touristlux.com

 
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000200295, NIP 712-26-03-387
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN
Agencja Zatrudnienia nr 952
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego CAREERS HOUSE nr 374/P/N
Wydawnictwo ISBN 60226 Biblioteka Narodowa
Znak Chroniony Urząd Patentowy RP Prawo Ochronne nr 200470 Znak Chroniony Urząd Patentowy RP Prawo Ochronne nr 203886
← Back